Simental Sığır Nedir?

3087

Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre‘dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Simental sığırlarının kıl renkleri sarı, beyaz veya kırmızı, beyaz alacadır.

Simental Sığırlarda Verim

Simental ırkı sığırlarda canlı ağırlık; Ergin dişi Simental inekler 600 – 650 kg.dır. Simental ineklerde süt verimi: Bir laktasyonda simental inek 5000 – 6000 lt. civarında süt verir. Sütteki yağ oranı % 3.6 – 4 civarıdır. Beslenmesine göre süt verimi ve sütteki yağ oranı değişebilir.

Simental Hayvanların Diğer Özellikleri:

Simental ırkı sığırların döl verimi yüksektir.
Simental ırkı uzun ömürlü bir sığır ırkıdır.
Sıcak ve soğuğa çabuk adepte olurlar.
Simental ırkı hayvanlar hertürlü iklim şartında yetiştirilebilir.
Veriminde çok fazla bir değişiklik görülmez.
Simental havyarlar, hastalıklara karşı direçli bir sığır ırkı olarak bilinir.