GDO’suz yem üretimi ve hayvan besleme!

655

GDO’lu tarımcılık Türkiye’de yasak; GDO’lu ürün ithali ise insan gıdasında yasak, hayvancılık sektöründe yemler için serbest.

NE TÜKETTİĞİNİZE DİKKAT EDİN!

Halihazırda ithalatı serbest olan 32 hayvan yemine dört çeşit daha eklenmesiyle, genetiği değiştirilmiş organizmalı (GDO) yem sayısı 36’ya çıktı. 20 tanesi daha onay sırasında.

GDO insan gıdasında yasak olsa da, hayvansal ürünlerle birçok insana ulaşıyor. GDO’lu yemler inek sütü, tavuk yumurtası ve hayvan etleri için yetiştirilen çiftlik hayvanlarını beslemede kullanılıyor.

Biyogüvenlik kurulunun bilimsel komitelere hazırlattığı Sosyo-Ekonomik değerlendirme raporlarında ‘GDO’ların sindirim sisteminde sindirilemediği ve hücrelere kadar taşınabildiği, marketlerden alınan süt örneklerinde GDO’lu yemlere rastlandığı, pastörizasyon işleminin dahi bu DNA’yı yok edemediği’ belirtilmektedir.”

GDO’lu yem kullanımı dolaylı olarak insanlara zarar vermektedir. Doğal ve Kendi ürettiğimiz GDO’suz yemler kullanıyoruz. Tüm ürünlerimiz tamamen sağlıklı bir şekilde üretilmektedir.

GDO’LU YEM İLE BESLENEN HAYVANA NASIL ETKİ EDER?

–  İtalya’da Catania Üniversitesi Biyomedikal Bilimleri Bölümü’nden Agodi, Barchitta, Grillo ve Sciacca’nın yaptıkları araştırmada marketlerden alınan 12 markaya ait 60 farklı süt örneği analize tabi tutuldu.


–  Analiz sonucu GDO’lu mısır ve soyayla beslenen hayvanlardan elde edilen bu sütlerin yüzde 25’inde GDO’lu DNA parçalarına rastlandı. Pastörizasyon işleminin dahi bu GDO’lu DNA zincirini parçalayamadığı tespit edildi.

–  GDO, yemler yoluyla hayvan dokusuna geçer ve bilimsel araştırmaların da gösterdiği şekilde hayvan bundan zarar görür. İtalya’daki Cattolica S. Cuore Üniversitesi’nde yapılan araştırmada GDO’lu yemle beslenen hayvanların kanında, karaciğerinde, dalağında ve böbreğinde GDO’lu DNA’lar tespit edildi.

–  Phipps, Deaville ve Maddison’ın yaptığı araştırmada ise süt ineklerinin sütlerinde, kan ve dışkıları ile oniki parmak bağırsaklarında transgenik bitki DNA’sına rastlandı.